Codi de seguiment google analitics

29 d’abril de 2013

Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. Primera anàlisi d’urgència.

Avui, 29 d’abril de 2013, com estava previst des de 2009 en el Llibre Blanc d’adaptació al canvi climàtic, la Comissió Europea presenta en públic l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic. S’obre un període de consultes per tal d’aprovar definitivament, a mitjans de juny l’estratègia i les mesures “legislatives i no legislatives” per a dur-la a terme. Cal estar a l’aguait.

El document de base de la Comissió contempla les següents accions:

Acció 1. Encoratjar a tots els Estats Membres a adoptar una estratègies integrals d’adaptació

Actualment hi ha 15 estats que en tenen. Catalunya també, gràcies a la bona feina de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

Acció 2. Proveir fons del programa LIFE (2013-2020) per donar suport a l’enfortiment de  capacitats i al desenvolupament de l’acció en adaptació a Europa.

Atenció a aquest front de les convocatòries de projectes LIFE que inclourà : gestió transfronterera d’inundacions ; gestió integrada transfronterera de la costa ; Incorporació de l’adaptació al planejament urbanístic, a  l’edificació i a la gestió de recursos naturals; turisme, silvicultura i agricultura sostenibles i resilients a àrees de muntanya i illes; gestió sostenible de l’aigua, combat de la desertificació i els incendis forestals. A més, la Comissió donarà suport a avaluacions de vulnerabilitat i estratègies d’adaptació.

Acció 3. Introducció de l’adaptació al canvi climàtic al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (2013/14).

Molts municipis catalans han signat el Pacte. Atenció, caldrà incorporar estratègies locals d’adaptació i, abans, anàlisi de riscos.


Acció 4. Estendre un pont sobre l’escletxa de coneixement. Informació sobre danys i costos beneficis de l’adaptació

Inclou l’anàlisi i avaluació de riscos a nivell local i regional; xarxes, models i instruments per donar suport a la presa de decisions per establir com son d’efectives les diferents mesures d’adaptació; monitorització i avaluació dels esforços d’adaptació ja realitzats.

Els resultats s’inclouran al programa Horizon 2020 de recerca i innovació. Atenció PIMEs, atès que el programa Horizon millora i facilita les condicions de participació)


Acció 5. Desenvolupament profund de la plataforma Climate-ADAPT com a finestreta única per a la informació sobre adaptació a Europa. Aquest és un projecte intern de la Comissió. Cal ser-hi enviant bones pràctiques i informació.


Acció 6. Facilitar la protecció en front del clima (climate-proofing) de la Política Agraria Comuna (PAC), la Política de Cohesió  i la Política Comunitaria de Pesca (PPC).

Els estats membres i les regions podran incloure als plans de desenvolupament rural i a les demandes als Fons de Cohesió 2014-20 projectes adreçats a reduir les escletxes de coneixement i a inversions per a anàlisis, avaluacions de risc i enfortiment de capacitats per a l’adaptació. Estem en plena fase de redacció dels plans de desenvolupament rural 2014-20, cal estar atents per a incloure projectes en aquest sentit i no perdre una nova oportunitat!


Acció 7. Assegurar una infraestructura més resilient.

Acció molt inconcreta basada en l’elaboració de guies estratègiques per a valorar inversions vulnerables al clima, noves guies sobre Infraestructura verda i mobilització d’aproximacions ecosistèmiques a l’adaptació. Aquesta acció és més un desig que una realitat hores d’ara. Caldrà estar atents a la seva evolució.

Acció 8. Promoure assegurances i altres productes financers per a la inversió resilient i les decisions de negoci.

La Comissió vol promoure la penetració al mercat d’assegurances per desastres naturals  i desplegar tot el potencial dels preus de les assegurances i altres productes financers per a la prevenció del risc i la mitigació i la resiliència de les decisions de negoci. Aquesta acció és clau, però encara està verda. Les empreses d’assegurances i d’avaluació de riscos hauran d’estar atentes. No crec que hi hagi cap canvi immediat, però si que és un factor d’interès per la Comissió per tal d’incorporar recursos econòmics privats a l’adaptació i no ho deixarà còrrer.


Frederic Ximeno

El document proposat per la Comissió (en anglès) el trobareu aquí: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/com_2013_216_en.pdf

El portal que vol esdevenir finestreta única d’informació sobre adaptació al canvi climàtic a Europa és aquest: http://climate-adapt.eea.europa.eu/

Cap comentari:

Publica un comentari