Codi de seguiment google analitics

Ressenya professional

in english   en castellano

Sóc biòleg (UB), Màster Professional en Estudis Territorials i Urbanístics (UPC-UPF) i Tècnic Urbanista (EAPC).

Des de novembre de 2016, sóc Comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona.

La meva tasca professional, desenvolupada a l’empresa privada i a l’administració pública, s’ha centrat en la planificació i la projectació ambiental, climàtica, territorial i urbanística,  en la definició d’estratègies de desenvolupament corporatiu, local,  regional  i nacional  des de la perspectiva sostenibilista.  A l’àmbit privat l’he desenvolupat a l’Estudi Ramon Folch i associats, S.L., (ERF) (2003-2006; 2011-2016), a GFE-SOCINTEC (1997-2003) i al CEP-Centre d’Estudis de Planificació (1993-1997). A l’esfera pública com a Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i actualment a l'Ajuntament de Barcelona.

Al sector privat  he dirigit, coordinat o participat en els equips pluridisciplinars per al desenvolupament de 10 auditories ambientals/Agendes 21 Locals, 9 Plans Estratègics i d’altres projectes de planificació ambiental i territorial a Catalunya, Navarra, Aragó, Illes Balears, Comunitat Valenciana, El Salvador, Perú i Mèxic. He coordinat l’avaluació ambiental per a la definició de l’Eix Transversal Ferroviari (2005), per a l'avantprojecte del  Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (2006) o per al Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana  de Barcelona (2006), entre d’altres projectes tant de reflexió com de disseny d’estratègies socioambientals i territorials. Soc coautor dels  Criteris per al Pla Territorial de Mallorca  (1998), dels documents Sostenibilitat Territorial (2003), Planificació metropolitana concurrent (2004),  els reptes socioambientals de l’agricultura (2006), entre d’altres.

En l’àmbit internacional,  vaig ser  Director Adjunt dels “Planes Maestros de Desarrollo Urbano” de Santa Ana i Sonsonate (El Salvador) durant el 1996-97, i vaig participar en l’avaluació ambiental i territorial de Juárez (Mèxic) en el marc del seu Pla Estratègic (2002); en el pla director metropolità de Lima (2013-14) i en el desenvolupament de tres centres túristics i d'interpretació de la natura i la cultura a Paraguai. També he participat com a  representant del govern de Catalunya i membre de la delegació espanyola a les convencions de canvi  climàtic de Bali, Poznan i Copenhague i com a observador a les de Lima i Paris, a les cimeres de regions de canvi climàtic de Saint Maló i  Montevideo, així com assistint a la delegació espanyola als Consells de Ministres de Medi Ambient de la UE a Sevilla, Luxemburg i Brusel·les (2009), entre d’altres. Vaig ser com a observador i corresponsal a la Cimera de Rio+10 el 2012. He estat contractat com a consultor del PNUD a Perú.

En l’àmbit del  planejament urbanístic, he col·laborat amb diversos equips d’urbanistes per a la  incorporació de criteris socioambientals i/o per l’ordenació del sòl no urbanitzable del planejament  general o derivat a18 municipis catalans. Igualment he abordat programes d’ambientalització i  sostenibilistes de més de 20 projectes urbans i periurbans, així com estudis d’impacte ambiental i  projectes executius i de vigilància ambiental de processos d’urbanització. També he participat en la definició d’espais urbans de diversos municipis catalans, com el Parc Tecnològic del Bages, el parc de Ca l’Arnús de Badalona o Montjuïc a Barcelona. He desenvolupat estratègies per a l'adaptació al canvi climàtic a empreses i municipis a Catalunya, Espanya i América Llatina.

Una altra àrea de treball ha estat la gestió ambiental i l’avaluació dels avenços sostenibilistes a escala local i sectorial (energia, agricultura, turisme...), a través de la definició i aplicació de sistemes d’indicadors i de models de gestió ambiental, com ara oficines de desenvolupament de l’Agenda 21 (2001-2003); participant en el grup de treball d’AENOR per a l’elaboració de la guia EMAS per a corporacions locals (2001); o definint l’Observatori de l’Energia de Barcelona (2004) i analitzant el balanç energètic de la ciutat (2005-2006). Aquest camp d’actuació l’he desenvolupat per a diverses corporacions locals (Barcelona, Sant Just Desvern, Castelldefels, Sant Adrià del Besòs, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona...), autonòmiques (Gobierno de Navarra, Generalitat de Catalunya, Govern Balear) i per al Ministerio de Medio Ambiente.

Al sector públic, com a Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat he definit i impulsat, per primera vegada a Catalunya, una política de canvi climàtic, amb la creació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Comissió Interdepartamental de canvi climàtic i el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012, basat en un procés participatiu de la societat catalana, que conté 185 mesures en fase d’aplicació, així com els primers estudis comprensius per a definir una política catalana d’adaptació al canvi climàtic, i l’impuls de l’Institut Català del Clima com a centre d’excel:lencia d’R+d+i i la definició del Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, dirigit a empreses i instutucions. He representat activament a Catalunya a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático espanyola i al Consejo del Clima; he estat a la coordinació local de la Barcelona Climate Talks 2009 organitzada per Nacions Unides i he col·laborat per a fer possible el trasllat a Barcelona de la fira  Carbon Expo. Des de l’any 2006, decreixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya.

He impulsat la política pública d’avaluació ambiental, amb la Llei 6/2009,  d’Avaluació Ambiental de plans i programes, i he consolidat l’activitat d’avaluació per a la integració en els primers estadis de criteris ambientals i climàtics a la planificació territorial, urbanística i sectorial (ports, aeroports, equipaments comercials, carreteres, energia...), essent el signatari de 46 resolucions de  memòries ambientals de la planificació territorial i sectorial de Catalunya. Les oficines territorials d’avaluació ambiental han realitzat, durant la meva direcció funcional , més de 200 resolucions de memòries ambientals del planejament urbanístic.  He promogut l’avaluació ambiental de mes de 90 projectes territorials incorporant criteris de restauració i compensació. He participat en l’impuls per a la instal·lació efectiva de 800 MW eòlics compatibles amb la preservació del medi instal·lats a Catalunya entre 2007 i 2011.

Voldria destacar també el suport als municipis catalans i les entitats ambientals per a promoure accions per a la reducció d’emissions i per a la sensibilització i la informació ambientals. També he impulsat la creació de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) que aplega més de 950 centres així com la renovació completa de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i la creació dels portals de Parcs Naturals i de Canvi Climàtic.

He participat activament en la incorporació de la sostenibilitat com a vector clau del Pacte Nacional per a la recerca i la innovació i ha impulsat el primer pla de R+D+i del Departamet de Medi Ambient (DMAH). Altrament,  vaig ser responsable de coordinar l’acció internacional del DMAH on vaig impulsar el primer Pla  de Cooperació departamental i l’acord marc amb  l’Agència de Cooperació de Catalunya; he estat el  representant del Govern català al Climate Group i a la xarxa de governs regionals per al desenvolupament sostenible (NRG4SD); he coordinat la representació del conjunt de les autonomies en el Consell de Ministres de Medi Ambient durant la presidència espanyola, així com la participació activa en els processos de decisió de la UE en afers ambientals.

He estat membre del consell d’administració de l’Institut Català de l’Energia, de l’Agència de Residus de Catalunya i d’Aigües Ter-Llobregat , així com representant del Departament de Medi Ambient a Ports de Catalunya, i a les Comissions interdepartamentals d’ordenació territorial; de participació ciutadana; de recerca i innovació; i membre de la comisió de selecció de projectes del concurs eòlic.

Entre d’altres, soc coautor de la publicació  Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat  (1997); Sistema Español de Indicadores ambientales del Turismo (2003) i Concurrent Metropolitan Planning (2004). He publicat articles de reflexió socioambiental al Diari Ara,  Barcelona Verda, Sostenible, Barcelona Metròpolis Mediterrània i a d’altres revistes, molts dels articles els trobareu a aquest blog.

També he estat professor convidat a diversos masters i postgraus de la UAB, UPC, UPF, UB i UdG i ha coordinat la primera edició del Màster en Gestió Integral de l’Aigua (FPC). Tant des de l'activitat privada com durant la meva etapa a l’administració he realitzant nombroses presentacions públiques tant a Catalunya com a la resta del món, articles de premsa i  col·laboracions a diverses publicacions (Prospectiva,  Nous Horitzons, butlletí de l’Associació Catalana  d’Ambientòlegs, APROMA...) i he impulsat diverses publicacions d’educació ambiental, edificació sostenible i avaluació ambiental. Soc membre de l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes i soci de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori.