Codi de seguiment google analitics

30 d’agost del 2013

La inacceptable proposta d'un riu sense aigua (Diari Ara 30/07/2013)

Miguel Arias Cañete, ministre d'Agricultura i Medi Ambient. Miguel Arias Cañete, ministre d'Agricultura i Medi Ambient. EFE
El sistema fluvial és molt més que l'aigua, però no existeix sense aigua. La directiva marc de l'aigua establia un nou objectiu que havia d'orientar les noves planificacions hidrològiques: prevenir, protegir i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics, promovent un ús racional, responsable i sostenible de l'aigua. La directiva estableix un objectiu clar de recuperació de la qualitat de les masses d'aigua el 2030*, amb recuperació de costos. Espanya va tard en el procés. La proposta de pla mostra que va tard en la comprensió de la nova perspectiva promoguda per Europa, que és del tot racional.
El cabal ecològic del riu és un instrument clau per assegurar aquest objectiu. Després d'anàlisis tècniques i esforços de concertació, el cabal ecològic mínim raonable per assegurar la pervivència de la vida al riu i la funcionalitat del Delta es va establir en 7.167 hm3 en any sec, 9.508 hm3 en any mitjà i 12.543 hm3 en any humit. El pla proposa un inacceptable cabal fix de 3.010 hm3 a Tortosa. Un riu sense aigua. Un riu mort. Un Delta en regressió. Un pla inacceptable.
A la memòria del pla hi diu: "Potser on no s'ha avançat prou és en els retorns del reg, el control ambiental del regadiu..." També reconeix que el 24% de les masses d'aigua no estan en bones condicions. De les que analitza, perquè per a moltes encara no té prou dades o no té criteris per establir-ne la qualitat. Bona diagnosi, males solucions.
Sense coneixement, es fixen nous usos, 445.000 noves hectàrees de regadiu i 35 nous embassaments. Per contra, res del que cal: obligacions de retorn de reg; de modernització obligada per millorar l'eficiència: bancs d'aigua per repartir millor els usos. Cal prioritzar la qualitat del sistema fluvial abans de disposar-ne. A Catalunya tenim l'experiència recent del Segarra-Garrigues. De les 70.000 ha inicialment dibuixades, costa de posar en marxa tot just 3.000 ha. Quanta aigua i per a què és l'essencial. Comencem a pensar quin tipus d'agricultura és raonable i quin tipus de reg és possible una vegada s'hagi assegurat la qualitat ecològica del sistema fluvial. No a l'inrevés. Al Manifest de Vallbona hi ha idees.
*Aquí al blog que no hi tinc limitació d'espai, val la pena aclarir que la Directiva Marc de l'Aigua demana una bona qualitat de les masses d'aigua per al 2015, però estableix una pròrroga fins el 2030 per aquelles on no sigui possible i es plantegi un pla per a fer front a la millora.