Codi de seguiment google analitics

3 de març del 2013

I si no fos només populisme? (el programa grillista)


Llegeixo als diaris una gran preocupació sobre el risc de l’avanç del populisme. Els rius de tinta els provoca el bon resultat dels “grillini” a Itàlia. Totes les anàlisis que llegeixo es fixen en l’origen, el tarannà i l’estil de Beppo Grillo i les més o menys afortunades comparacions amb referents històrics d’altres personatges apareguts en situació de crisi. Bé, i si no fos només això el que ha passat? El Moviment 5 Estrelles es presenta amb un programa clar i transparent que em temo que interessa a les classes mitjanes i persones interessades en que hi hagi canvis profunds a Europa. Pot haver-hi demagògia, però planteja remoure els pilars de l’actual sistema tocant molts ulls de poll, a diferència de les propostes continuistes de la majoria dels partits tradicionals. A més, és relativament creïble –o com a mínim genera l’esperança- que està ben decidit a dur-lo endavant. A diferència, també, dels partits polítics tradicionals que estan tan imbricats amb els interessos creats que no semblen tenir la capacitat transformadora que ens cal (quan, a més, incompleixen els seus programes tan tranquil·lament..).

El programa del Moviment 5 Estrelles centra la seva atenció en set àmbits: 1) Regeneració democràtica, recuperació de la ciutadania i reforma territorial; 2) Reforma energètica orientada a la reducció d’emissions de CO2 ; 3) Reforma dels mitjans de comunicació i accés a la informació; 4) Regeneració econòmica orientada al control i regulació dels mercats; 5) Reforma del model de transport orientada al transport públic i elèctric; 6) Reforma sanitària i del concepte de salut pública ; 7) Reforma educativa orientada a l’ús intensiu de les TIC

En les nostres terres, no veig ningú que hagi decidit prioritzar aquestes qüestions. L’energia i el transport són elements de tercera a les prioritats de molts programes; la regeneració democràtica s’anuncia però no s’aborda; la reforma territorial s’ajorna indefinidament o es fa a corre cuita sense voluntat de millora... i així anar fent. Altrament algunes de les mesures són d’una sensatesa inapel·lable i del tot necessàries.

Proposo i recomano encaridament que, a part de preocupar-nos pel risc del populisme, ens comencem a ocupar per impulsar polítiques en aquests àmbits prioritaris. Els tecnòcrates o els submisos experts en mantenir les coses com estan tenen els dies comptats. Si no ha de substituir-los un “populista” potser que comencin a prendre nota d’algunes de les propostes del programa “grillista”. Són concretes i es poden dur a terme avui mateix. Altra cosa és voler evitar el populisme amb l’immobilisme. Així si que vindran mal dades.

Algunes de les mesures del programa “grillista” (es pot llegir en italià aquí):


Ciutadania i Estat

 • Reforma del model d’administració territorial (eliminació de provincies i integració de municipis)
 • Participació directa de la ciutadania via web
 • Referèndum públic si no hi ha quòrum
 • Obligació de tractament de les ILP al Parlament amb vot nominal
 • Abolició del suport econòmic de l’Estat als partits polítics
 • Inhabilitació de ciutadans condemnats per la justícia per a la cosa pública 
Energia

 • Certificació energètica d’edificis
 • La llicència per a noves construccions condicionades a baix consum energètic
 • Reducció del 10% del consum energètics dels edificis públics en 5 anys
 • Reformes financeres per promoure les empreses de serveis energètics
 • Cap nova central elèctrica, millora de l’eficiència, en especial les termoelèctriques aprofitament calor. Reducció impacte ambiental centrals existents
 • Política energètica centrada en la reducció de CO2: cogeneració difusa amb aprofitament de calor. Microgeneració i possibilitat per vendre electricitat a renovables de menys de 20 kW
 •  Eliminació d’incentius als combustibles fòssils
 • Promoció de la biomassa i altres renovables (amb mesures concretes), producció de biogàs...
Informació

 • Ciutadania digital per naixement
 • Eliminació de les subvencions públiques als mitjans d’informació
 • Assignació de canals de televisió revisables cada 5 anys
 • Cada accionista privat dels mitjans de cobertura nacional no podrà posseir més del 10% de les accions
 • Cobertura total d’ADSL al territori nacional
 • Prohibició de propietat dels Bancs sobre els mitjans de comunicació
 • Accés lliure al WiFi
Economia

 • Abolició dels monopolis de facto
 • Abolició de les stock options
 • Reducció de la despesa pública a través de la intruducció intensiva de TIC i accés als ciutadans a la informació
 • Desincentius a les empreses que generen danys públics (ambient, societat...)
 • Afavorir la produccio local
 • Veto dels creuaments empresarials entre la banca i la indústria
 • Representació real dels petits accionistes a les empreses
Transport

 • Desincentius a l’ús del transport privat als centres urbans
 • Gran impuls de la bicicleta
 • Impuls car sharing elèctric
 • Incentius al teletreball
 • Mercats locals
 • Plans de mobilitat local obligatoris
Salut

 • Garantir l’accés al sistema sanitari públic i gratuït
 • Promoure fàrmacs genèrics
 • Programa d’educació sanitària per a la prevenció
 • Avaluació i publicació dels resultats dels hospitals
 • Limitar les possibilitats dels metges de treball a la sanitat pública i privada alhora
 • Criteris de transparència en la promoció dels professionals mèdics
 • Llistes d’espera on line públiques
 • Introducció del delicte per pràctiques politiques que malmeten la salut de manera difusa         
Educació

 • Accés universal a internet a les escoles
 • Ensenyament obligatori de l’anglès
 • Ensenyament gratuït de la llengua italiana per a estrangers
 • Integració Universitat/Empresa
 • Finaçament de l’Estat només a l’escola pública