Codi de seguiment google analitics

9 de juliol del 2010

La perspectiva sostenibilista per al segle XXI

Revista Nous Horitzons 197.2010

En cap cas és possible que
una població de 6.500 milions de
persones assoleixi un nivell digne
de desenvolupament basant-se en
el malbaratament dels recursos no
renovables, el menysteniment de
les conseqüències ambientals d’un
model de consum irresponsable i
una producció de béns il·limitada.

Un article llarg però espero que interessant

1 de juliol del 2010

Reflexions abans de Copenhague

«El medi ambient és
el camí de canvi del
model econòmic»

El futur serà verd, o no serà. Frederic Ximeno, director general de
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ho té clar: el
medi ambient tindrà un paper clau en el nou model econòmic que
surti de la crisi. L’impuls definitiu de les energies renovables, la
reducció de les emissions de CO2, la transformació del patró de
consum o la millora de l’eficiència energètica en tots els sectors
industrials són alguns dels temes que, al seu parer, Catalunya
haurà de situar urgentment en el centre de l’agenda política i
econòmica.

NÚRIA PELÁEZ
Entrevista a Frederic Ximeno